Adnoddau i'r Plant

| Caneuon | Darllen | Gwefannau |
Caneuon Ffurfio

Rydym yn cyflwyno'r llythrennau i'r plant yn y drefn yma.  Plis ewch drostyn nhw gyda'ch plentyn yn yr un drefn. 

  m a p h t e c r y

 th n b g w l o s

ch d i ll u

j f

 
Caneuon Cyffredinol

I arbed ar eich cyfrifiadur: De cliciwch ar "Download" a dewis “Save Target As..."

Bore Da

Cliciwch yma i weld neu lawrlwytho geiriau

Ga i laeth / Ga i ffrwyth

Cliciwch yma i weld neu lawrlwytho geiriau

Diolch yn fawr

Cliciwch yma i weld neu lawrlwytho geiriau

Pen, ysgwyddau, coesau, traed

Cliciwch yma i weld neu lawrlwytho geiriau

Dydd/mis

Cliciwch yma i weld neu lawrlwytho geiriau

5 darn o ffrwythau

Clicwich yma i weld neu lawrlwytho geriau

Dyddgu y ddraig

Cliciwch yma i weld neu lawrlwytho geiriau

Saith potel

Cliciwch yma i weld neu lawrlwytho geiriau

Y wyddor

Cliciwch yma i weld neu lawrlwytho geiriau

 

 

 


Ysgol Panteg
Station Road
Griffithstown
Pontypool
NP4 5JH
YSGOL-PANTEG-logo
Heol yr Orsaf
Griffithstown
PONT-Y-PWL
NP4 5JH
 
01495 762581