Hanes

Agorwyd yr ysgol ym Medi 2010. Rhanwyd yr adeilad gyda Griffithstown Infant School am dymor a hanner.

Agorwyd yr ysgol yn swyddogol gan Helen Greenwood ar Fawrth y cyntaf a gan Mary Barnett a Martyn Geraint ar Orffennaf 15. Dechreuodd yr ysgol gyda 36 o blant ac ar hyn o bryd mae 239 o ddisgyblion.dscf3196 custom mobile

Mae chwech blwyddyn – Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1, Blwyddyn 2, Blwyddyn 3 a Flwyddyn 4.

 
Ysgol Panteg
Station Road
Griffithstown
Pontypool
NP4 5JH
YSGOL-PANTEG-logo
Heol yr Orsaf
Griffithstown
PONT-Y-PWL
NP4 5JH
 
01495 762581