Newyddion

19/12/2016

Disgyblion nol yn yr ysgol / Pupils back in school

Dydd Mercher 4/1/2017 Wednesday

Cylchlythyr/Newsletter

Rhagfyr 2016/December 2016pdf button

17/09/2016

Cor Afon Lwyd

Weekly choir practice Thursdays 19:00 - 21:00 @ Ysgol Panteg, Griffithstown Site.

Ideal for learners of the Angelic welsh language.

17-09-2016 leaflet-Cor-Afon-Lwyd

03/03/2016

Dilynwch datblygiad ein hysgol newydd ar Trydar weblink

Follow our new school's development on Twitter weblink

18/02/2016

Ein Hysgol Newydd / Our New School

Tudalen We Newydd / New Web Page weblink

01/02/2016

Adroddiadau Newydd / New Reports

Adroddiad Blynyddol i Rieni / Governing Body Annual Report to Parents weblink

School Categorisation Report weblink

27/01/2016

Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2

(Blynyddoedd 3, 4 a 5 / Years 3, 4 and 5)

Gwaith Cartref / Homework

Llythyr / Letterpdf button

25/10/2015

Diwrnod Siwmae - 15/10/2015

 

 15/07/2015

Cynllun Gwen / Designed to Smilepdf button

03/03/2015

Families Affected by Autism

Please use the letter for contact details only.  The meeting has already been but there will be more.

Llythyr/Letterpdf button

30/01/2015

Adroddiad Estyn / Estyn Report weblink

07/11/2014

Executive Member Report for Publication of Statutory Notices October 2014pdf button

16/09/2014

FFLIW - amddiffyn eich plentyn (2014)pdf button

FLU - Protect Your Child (2014)pdf button

2014 Primary School Headteacher nasal flu vaccine letterpdf button

Child Flu Poster 2014pdf button

Information for primary schools flu vaccine Sept 2014pdf button

Clybiau / Clubs

Yn gorffen am: Griffithstown 3.45 p.m. / Kemys Fawr 4.00 p.m.

Clubs finish at: Griffithstown 3.45 p.m. / Kemys Fawr 4.00pm

Blwyddyn 1

Year 1

Blwyddyn 2

Year 2

Blwyddyn 3

Year 3

Blynyddoedd 4 a 5

Years 4 and 5

Dydd Llun

Monday

 

 

Dydd Mawrth

Tuesday

 

 

Dydd Mercher

Wednesday

Dydd Iau

Thursday

Dydd Gwener

Friday

  Ystafell Gwaith Cartref / Homework Room

Posterpdf button

Dear Parents,

Diolch y fawr for supporting the Meithrin, Derbyn and Blwyddyn 1 concert.

 

On this Friday the children can come to school dressed as a character from a favourite Welsh book.  On Thursday if you could send in a photo of them reading in an unusual place – (we are having a competition), that would be great.

 

On March 1st, Sainsburys Pontllanfraith, Reception, Years 1,2,3,  have been invited to sing at 10.00 a.m. to raise money for the Urdd Eisteddfod which is coming to Caerffili in 2015. Please wear something red!

 

On Monday March 3rd your child may wear traditional Welsh costume to school.

 

Diolch yn fawr

Mr Harries

17/02/14

Annwyl Rieni,

Diolch yn fawr am gefnogi cyngerdd Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1.

 

Ar ddydd Gwener yma, mae y plant yn gallu dod i’r ysgol wedi gwisgo fel cymeriad o lyfr Cymraeg.

 

Os ydy’ch plentyn yn y Derbyn, Bl 1. Bl 2, Bl 3 mae croeso iddyn nhw ddod i Sainsbury’s Pontllanfraith, dydd Sadwrn Mawrth 1af am 10.00 a.m. er mwyn canu i godi arian am Eisteddfod yr Urdd 2015 sydd yng Nghaerffili.

 

Ar ddydd Llun Mawrth 3ydd mae croeso i’ch plentyn wisgo gwisg Gymreig i’r ysgol.

 

 
Ysgol Panteg
Station Road
Griffithstown
Pontypool
NP4 5JH
YSGOL-PANTEG-logo
Heol yr Orsaf
Griffithstown
PONT-Y-PWL
NP4 5JH
 
01495 762581